Senátní volby

/podzim 2014/
Reaguji na další výzvu KDU-ČSL s vděčností za její důvěru a chci se pokusit získat důvěru i Vás, voličů senátního obvodu č. 45. Senát Parlamentu ČR je místem společenského dialogu, prostřednictvím kterého lze aktivně ovlivňovat dění v naší společnosti. Má mimo jiné značný podíl na kvalitě a vhodnosti přijímaných legislativních změn, kterými se řídí jednotlivé procesy ve všech oblastech našeho života.

Patřím k lidem, kterým není jedno, že mnozí lidé v naší bohaté společnosti žijí na ulici, že přibývá lidí žijících na hranici chudoby a v dluhové pasti, že psychicky nemocní čekají dlouhé měsíce na přijetí do ústavní léčby, že roste počet sebevražd, že mladí lidé po ukončení škol nemohou najít vhodné pracovní uplatnění, že soužití s romskými spoluobčany je pořád provázeno nenávistí a agresí, že nejsme schopni vytvářet pevné rodiny a přijímat děti, že žijeme na úkor budoucích generací, že pořád má zelenou korupce a osobní prospěchářství... Co s tím? 

Řídím se v životě mimo jiné zásadou – ovlivňuj, co ovlivňovat můžeš a to všude tam, kde působíš. Dlouhá léta jsem pracovala v charitě a sdílela stovky příběhů lidí, kteří potřebovali pomoc, podporu. Z pozice náměstkyně primátora jsem dostala příležitost ovlivňovat dění v našem městě Hradci Králové a získat první zkušenosti v politice. Jako krajská zastupitelka jsem pronikla alespoň do některých problémů, které tíží region. V případě zvolení do Senátu Parlamentu ČR bych ráda hájila zájmy regionu a řešila nejenom právě výše zmíněné problémy. Ráda bych také posílila ženský aspekt ve vrcholné politice a byla také coby ombudsmankou ohrožených skupin – lidí se zdravotním postižením, seniorů, rodin s dětmi, lidí v krizových a nepříznivých situacích.

Informace naleznete také zde: www.facebook.com/amaclova a twitter.com/amaclova