KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory 2020 Královéhradecký kraj - živý a kreativní
Zpět

Královéhradecký kraj - živý a kreativní

Přidáno 1. 8. 2020
Ilustrační foto

Naším cílem je navýšit dotace na živou kulturu a pokračovat v opravách památek s využitím evropských dotací.

Kultura je významným zdrojem vzdělanosti, prostorem pro uplatnění všestranné kreativity a kultivaci ducha. Odehrává se obvykle v prostředí muzeí, galerií, knihoven, koncertních sálů, festivalů a jiných kulturních akcí, na půdě uměleckého školství. V širším slova smyslu je ale všude přítomná. 

Královéhradecký kraj je zřizovatelem 10 kulturních institucí, např. Muzea východních Čech, Galerie moderního umění, Hvězdárny a planetária a jiných a spoluzakladatelem o.p.s. Klicperova divadla, Divadla Drak a MIFD, Filharmonie Hradec Králové a Revitalizace Kuks. Je důležité nabízet kvalitní program, zajistit jejich provoz a také je udržovat v bezvadném technickém stavu. V centru naší pozornosti musí být rovněž péče o kulturní dědictví regionu - ochrana a revitalizace historických, technických, sakrálních a dalších památek, udržování lokálních tradic a uměleckých řemesel. A také vytváření podmínek pro co nejširší uplatnění kreativity lidí různého věku a oživení veřejných prostranství, a to i v těch nejmenších vesničkách ke vzájemnému sdílení a vytváření společenství. Naším cílem je navýšit dotace na živou kulturu a pokračovat v opravách památek s využitím evropských dotací. 

A. Maclová