Životopis

/aktualizace k 1.4.2019/
Jmenuji se oficiálně Anna, ale všichni mi odmalička říkají Aneta. Pocházím ze Slovenska, konkrétně z Nového Mesta nad Váhom, i když jsem se narodila v Trenčíne 9. února 1960. V Trenčíně jsem vystudovala Střední ekonomickou školu – zahraniční obchod. Kvůli vystoupení mého otce z KSČ v r. 1968 a zřejmě i v důsledku mých návštěv v hodinách náboženství v dětství jsem se i přes svůj výborný prospěch a doporučení školy nedostala na vysokou školu. Rok jsem pracovala jako referentka mezinárodní přepravy v PZO Kerametal v Bratislavě. Poté jsem byla na odvolání přijata na Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, kde jsem vystudovala vnitřní obchod. Souběžně jsem absolvovala mezioborové studium na Filosofické fakultě Univerzity Komenského - obor žurnalistika. Během studií jsem se podílela na založení Bioklubu Príroda a zdravie.

V letech 1984-87 jsem pracovala jako redaktorka oborového periodika Československého kamenoprůmyslu - Slova kamenoprůmyslu. Do Hradce Králové jsem se přistěhovala za svým manželem Petrem v říjnu 1987. Do roku 1995 jsem pracovala jako referentka propagace podniku Československé hudební nástroje. Po druhé mateřské dovolené jsem nastoupila do Střediska amatérské kultury Impuls, kde jsem se podílela mimo jiné na založení Volného sdružení východočeských fotografů a vzniku časopisu Fotoimpuls. Významně do mého života zasáhla návštěva komunity v Žakovcích na Slovensku, kde spolu žili a pracovali lidé bez domova s několika zaměstnanci, pod vedením kněze Mariána Kuffy. V říjnu 1997 jsem učinila jedno ze zásadních rozhodnutí. Zúčastnila jsem se výběrového řízení, na základě kterého jsem 1.1.1998 nastoupila jako ředitelka do Oblastní charity Hradec Králové. Tam jsem působila téměř 14 let a v roce 2018 jsem se na krátko do oblastní charity vrátila. Od března 2019 jsem ve funkci ředitelky Diecézní katolické charity Hradec Králové.  

Na podzim 2010 jsem vstoupila do politiky. V komunálních volbách jsem byla za uskupení Doma v Hradci (KDU-ČSL a SNK-ED) zvolena zastupitelkou města Hradec Králové. Dne 25.10.2011 jsem vystřídala svého kolegu a byla jsem uvolněna pro funkci náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví. Dne 13.10.2012 jsem se stala i zastupitelkou Královéhradeckého kraje za Koalici pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, HDK a VPM). V roce 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva města za Koalici pro Hradec (KDU-ČSL a Nestraníci) a opět jsem se stala na 4 roky náměstkyní primátora - tentokrát pro sociální věci, zdravotnictví, kulturu a cestovní ruch. V roce 2018 jsem byla opět zvolena do zastupitelstva města za Koalici pro Hradec (KDU-ČSL a Nestraníci).

Jsem vdaná, matka tří synů: Ondřeje (*1989), Tadeáše (*1992) a Mariánka  (1998-2000). Po nejmladším z nich je dnes pojmenován klub Mariánek v Domově pro matky s dětmi v Hradci Králové. Můj manžel Petr pracuje jako terénní sociální pracovník v Domě Matky Terezy – středisku sociálních služeb pro lidi bez domova.