Zpět

Braunův betlém

Přidáno 8. 7. 2020
Ilustrační foto

K místům, které byste v Královéhradeckém kraji měli rozhodně navštívit, patří bezpochyby Braunův Betlém. 

Unikátní sochařská rezervace, která představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru, se nachází v sousedství rovněž velice cenného rezidenčního a lázeňského areálu Kuks. V obci Kuks můžete své putování pěšky nebo na kole sedmikilometrovým okruhem zahájit i ukončit, provázeni naučnou stezku Půjdem spolu do Betléma.

Iniciátorem vzniku tohoto výjimečného díla byl hrabě František Antonín Špork, který reagoval na odmítnutí původního plánu zřídit zde křížovou cestu spolu s jezuity z blízké Žirče v roce 1725. Rozhodl se pro ztvárnění biblických scén i poustevníků. Svůj záměr svěřil svému „dvornímu“ sochaři Matyáši Bernardu Braunovi (1684-1738). Již v roce 1726 se zde nacházely kamenné sochy poustevníků Onufira a Garina, ležícího Jana Křtitel a Máří Magdaleny, reliéf Svatého Huberta a dřevěné sochy Krista, které se, žel, nedochovaly. Později přibyl reliéf Klanění pastýřů, kaple Povýšení Svatého Kříže, po částečném smíru s jezuity byla vybudována kaple Nalezení svatého Kříže na Kalvárii doplněna o všechny zastavení křížové cesty, reliéf Klanění pastýřů a další části.

Braunův Betlém, na kterém se podepisuje čas a klimatické podmínky, byl v roce 2001 vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen na indikativní seznam dědictví UNESCO (pozn.: seznam, ze kterého se památky potenciálně mohou ucházet o zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO). Pro jeho výjimečnost se týmy odborníků již mnoho let usilují o jeho záchranu, jejich snahy podporuje také Královéhradecký kraj. #tipnavylet #kralovehradeckykraj
A. Maclová